قیمت انواع تلویزیون در هفته ی اول اردیبهشت 95مدل

نمایشگر

قیمت . تومان

Samsung LED 55ES7770

55 اینچ

8.550.000

Samsung LED 40ES7770

40 اینچ

4.200.000

Samsung LED 55ES7750

55 اینچ

8.000.000

Samsung LED 46ES7750

46 اینچ

4.800.000

Samsung LED 55ES6980

55 اینچ

7.400.000

Samsung LED 46ES6980

46 اینچ

4.500.000


...قیمت انواع تلویزیون در بازار 


مدل

نمایشگر

قیمت . تومان

Samsung LED 55ES7770

55 اینچ

8.550.000

Samsung LED 40ES7770

40 اینچ

4.200.000

Samsung LED 55ES7750

55 اینچ

8.000.000

Samsung LED 46ES7750

46 اینچ

4.800.000

Samsung LED 55ES6980

55 اینچ

7.400.000

Samsung LED 46ES6980

46 اینچ

4.500.000

Samsung LED 40ES6980

40 اینچ

3.350.000

Samsung LED 40ES6960

40 اینچ

3.100.000

Samsung LED 55ES6950

55 اینچ

6.850.000

Samsung LED 40ES6950

40 اینچ

2.800.000

Samsung LED 46ES5960

46 اینچ

3.350.000

Samsung LED 40ES5960

40 اینچ

2.600.000

Samsung LED Smart 46ES8880

46 اینچ

5.710.000

Samsung LED Smart 55ES8880

55 اینچ

9.500.000

Samsung LED Smart 40ES7770

40 اینچ

4.200.000

Samsung LED Smart 46ES7770‎‎

46 اینچ

5.300.000

Samsung LED Smart 55ES7770‎‎

55 اینچ

7.550.000

Samsung LED Smart 55ES6980

55 اینچ

7.400.000

Samsung LED Smart 46ES6980

46 اینچ

4.400.000

Samsung LED Smart 40ES6980

40 اینچ

3.350.000

Samsung LED Smart 40ES6960

40 اینچ

3.100.000

Samsung LED Smart 46ES6950

46 اینچ

3.650.000

Samsung LED Smart 40ES6950

40 اینچ

2.800.000

Samsung LED Smart 32ES6950

32 اینچ

1.700.000

Samsung LED Smart 46ES5960

46 اینچ

3.350.000

Samsung LED Smart 40ES5960

40 اینچ

2.600.000

Samsung PLASMA 51E6950

51 اینچ

4.400.000

Samsung Plasma PS51E4950

51 اینچ

2.750.000

مدل

نمایشگر

قیمت . تومان

Sony LED KDL-46EX650

46 اینچ

4.200.000

Sony LED KDL-40EX650

40 اینچ

3.350.000

Sony LED KDL-40HX750

40 اینچ

4.200.000

Sony LED KDL-46HX750

46 اینچ

6.100.000

Sony LED KDL-55HX750

55 اینچ

9.000.000

Sony LED KDL-65HX925

65 اینچ

23.000.000

Sony LED KD - 84X9000

84 اینچ

80.000.000

مدل

نمایشگر

قیمت . تومان

X.VISION LED LE-46KD40

46 اینچ

3.400.000

X.VISION LED 47K3D100

47 اینچ

2.980.000

X.VISION LED LE-32KD30

32 اینچ

1.250.000

X.VISION LED LE-42KD20

42 اینچ

1.900.000

X.VISION LED LE-32KD20

32 اینچ

1.200.000

X.VISION LED LE-24D20

23 اینچ

600.000

X.VISION LED LE-42KD30

42 اینچ

1.950.000

X.VISION LED LE-22D20

21 اینچ

530.000

X.VISION LED LE-42KD40

42 اینچ

2.050.000

مدل

نمایشگر

قیمت . تومان
LG LED 55LM96000

55 ایچ

9.250.000

LG LED 47LM96000

47 اینچ

5.350.000

LG LED 72LM95000

72 اینچ

21.200.000

LG LED 47LM62000

47 اینچ

3.750.000

LG LED 47LS57000

47 اینچ

3.500.000

LG LED 42LS57000

42 اینچ

3.480.000

LG LED 55LM76100

55 اینچ

8.100.000

LG LED 47LM76100

47 ایچ

4.650.000

LG LED 42LM76100

42 اینچ

3.550.000

LG LED 42LM66100

42 اینچ

3.160.000

LG LED 47LM66100

47 اینچ

4.200.000

LG LED 42LM66900

42 اینچ

3.150.000

LG LED 42LS46000

42 اینچ

2.200.000

LG LED 55LM64100

55 اینچ

6.800.000

LG LED 47LM64100

47 اینچ

4.000.000

LG LED 42LM64100

42 ایچ

3.000.000

LG LED 42LM58000

42 اینچ

2.800.000

LG LED 47LM58000

47 اینچ

3.700.000

LG LED 46ES6960

47 اینچ

4.050.000

LG LED 47LM67100

47 اینچ

4.250.000

LG LED 42LM67100

42 اینچ

3.280.000

LG LED 47LM66100

47 اینچ

4.150.000

LG LED 42LM66100

42 اینچ

3.150.000

LG LED 42LS46100

42 اینچ

2.200.000

LG LED 47LM86000

47 اینچ

5.070.000

LG LED 55LM86000

55 اینچ

8.900.000

LG LED 42LS34000

42 اینچ

2.050.000

مدل

نمایشگر

قیمت . تومان

Panasonic LED TH-L32DT30

32 اینچ

2.350.000

Panasonic LED TH-L42E30

42 اینچ

3.500.000

Panasonic LED TH-L42ET5

42 اینچ

5.100.000

Panasonic LED TH-L47ET5

47 اینچ

6.450.000

Panasonic LED TH-L47E5

47 اینچ

5.500.000

Panasonic LED TH-L42E5

42 اینچ

3.920.000

Panasonic LED TH-L55ET5

55 اینچ

9.100.000

Panasonic Viera LED L37DT30

37 اینچ

2.950.000

Panasonic Viera LED L32DT30

32 اینچ

2.350.000

Panasonic LED Viera TH-L42E30

42 اینچ

3.450.000


نظرات در رابطه با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد :
متن دیدگاه :