منو سرویس انواع تلویزیون


برای مشاهده و دریافت منو مخفی به آدرس ذیل مراجعه نمایید

www.yasintech.loxblog.comگروه فنی یاسین

برای مشاهده انواع منو سرویس به آدرس ذیل مراجعه کرده  و برای دریافت رمز ، مبلغ 4000 تومان به شماره کارت 6221061038319721 به نام سید مرتضی حسینی کاشانی واریز و شماره فیش را به شماره 09198895980 ارسال کرده و شماره رمز را دریافت نمایید.

www.yasintech.loxblog.com

قابل ذکر می باشد با رمز دریافتی ، مشاهده انواع منو مخفی امکان پذیر می باشد.

نظرات در رابطه با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد :
متن دیدگاه :