سینما خانگی 250000 دلاری

>>> تاریخ انشتار پست :یکشنبه 7 اردیبهشت 1393


به لطف نمایش «شوالیه تاریکی به پا می خیزد» خوانندگان نارنجی آشنایی خوبی با تکنولوژی آیمکس دارند . حتما هم برخی آرزو کرده اند تا آن را تجربه کنند یا اینکه در خانه شان یک سینمای آیمکس راه بیندازند! خب، به نظر می رسد که دیگر داشتن سینمای خانگی ایمکس آرزویی دور و دست نیافتنی نباشد