بررسی تلویزیون f8880 سامسونگ

.


مانی قاسمی

لینک مطلب از سایت نارنجی


تلویزیون ها یا همان جعبه های جادویی دوست داشتنی، سال ها است که در مرکز خانواده ها مسئولیت سنگین تفریح و سرگرمی را بر عهده دارند. از پنجاه سال پیش که اولین تلویزیون ها با ابعادی غول آسا وارد کشورمان شدند،....