علل خرابی و تعمیر تلویزیون های 29 اینچ

>>> تاریخ انشتار پست :دوشنبه 14 اسفند 1391

---

تعمیر تخصصی انواع تلویزیون های 29 اینچ
-
اکثر این خرابی ها را میتوان به دسته های زیر تقسیم بندی نمود.


1- تلویزیون روشن نمیشود.
2- تصویر تبدیل به یک خط عمودی شده است
3- تصویر جمع شده است.
4- تصویر نداریم اما صدا داریم.
و ...
در اکثر اوقات این مشکلات در منزل برطرف می گردد/.