تصور اشتباه در خاموش کردن تلویزیون با کنترل از راه دور

آیا میدانید خاموش کردن تلویزیون با استفاده از کنترل از عمر مفید تلویزیون می کاهد؟


اغلب  ،مردم به اشتباه فکر میکنند که اگر تلویزیون را با استفاده از دکمه ی جلوی قاب خاموش کنند از عمر تلویزیون می کاهد و خود را مقید میکنند که حتما با استفاده از کنترل تلویزیون را خاموش کنند.
حال سوالی مطرح میشود که اگر خاموش کردن تلویزیون با کنترل از عمر تلویزیون میکاهد پس چرا دکمه پاور بر روی کنترل تلویزیون وجود دارد!؟
تنها دلیل این مسئله  نشانگر زمان و تاریخ و استفاده از سیستم خاموش و روشن شدن در راس ساعت مقرر بوده که در صورت خاموش کردن با کلید جلوی تلویزیون ، تاریخ و زمان به کل ریست میگردد.
به بیان عامیانه میتوان گفت همین ریست نشدن و پاک نشدن اطلاعات در زمان خاموش کردن با استفاده از کنترل می تواند جریان برق در سیستم و برد تلویزیون را در زمان خاموشی آن به اثبات برساند .این جریان نه تنها از عمر طبیعی خازنها و کلا مجموع مدارها میکاهد بلکه در صورت نوسان احتمالی برق که در ایران به دلیل کابل دزدی بسیار شاهد آن هستیم باعث سوختن سیستم تلویزیون می گردد.

نظرات در رابطه با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد :
متن دیدگاه :